Спирачната система трябва винаги да е в изправност!

Спирачната система трябва винаги да е в изправност!