Какво представлява методът Монтесори и чрез кои книги да се запознаем с него – принципи

Какво представлява методът Монтесори и чрез кои книги да се запознаем с него - принципи