Какво представлява методът Монтесори и чрез кои книги да се запознаем с него

Какво представлява методът Монтесори и чрез кои книги да се запознаем с него