Английският език е езикът на почти цял свят, един от всеки петима души знае английски

Владеенето на чужд език носи доста предимства. При чуждоезиковото обучение децата обогатяват знанията си за другите култури по света.
. Използва се масово в медийната индустрия (телевизия, филми, музика),  в интернет и туризма.

Двуезичните деца имат не само възможност да си комуникират с повече хора, но и…