Какво са фулфилмънт център и фулфилмънт склад?

Фулфилмънт центърът е част от веригата за доставки и служи като център за всички логистични процеси, необходими за доставката на продукта от продавача до клиента. В него се извършва целият процес на изпълнение на поръчките, като се започне от комплектоването и обработката на поръчките и се стигне до опаковането и изпращането им. Доставчик на логистични услуги от трета страна 3PL, използва фулфилмънт центъра, за да получава, обработва и изпълнява поръчките на клиентите за търговците на дребно в областта на електронната търговия, които искат да оптимизират дейността си. Центърът съществува, за да получава онлайн поръчките на клиентите навреме и да освобождава компаниите за електронна търговия от управлението на този изключително важен и същевременно труден процес.

Как функционират фулфилмънт центровете за изпълнение на поръчки?

Дейността на фулфилмънт  центровете се състои от работата, която помага за доставянето на онлайн поръчките до прага – наричана още процес на изпълнение на поръчките. Продуктите на даден бизнес за електронна търговия се съхранява стратегически в центъра за изпълнение на 3PL в подготовка за изпълнение на поръчките на клиентите. След като купувачът завърши покупка в магазина за електронна търговия, продуктът се подбира и кутиите се опаковат, след което се етикетират за изпращане.

Центровете за изпълнение могат да обработват както поръчки от типа „бизнес за бизнес“ (B2B) – обикновено голям обем продукти, които се изпращат на търговец на дребно с големи кутии – така и поръчки от типа „бизнес за потребител“ (B2C), които се изпращат директно до дома на отделните клиенти.

Когато продавачът възлага изпълнението на поръчки за електронна търговия на външен изпълнител, той завършва процеса на изпълнение от името на собственика на магазина. Това включва всичко – от управление на стоката до договаряне на тарифите с превозвачите.

Възлагането на процесите по изпълнение на поръчките на външен изпълнител може да улесни управлението на стоките, да подобри обслужването на клиентите и да спести на продавача много време, за да се съсредоточи върху по-стратегически задачи.

 Какво е фулфилмънт склад?

Складът за изпълнение на поръчки често се заменя с термина „център за изпълнение на поръчки“. Самостоятелният склад се различава драстично от него. Обикновено складът е място, където просто се съхраняват материални запаси, докато складът за изпълнение има много други задачи освен съхранението.

Какви са разликите между складирането и фулфилмънт центровете?

Въпреки че във фулфилмънт центъра има складов компонент – съхраняване на стоката на търговеца на определените за това места – основната цел е бързото обращение на стоката.

В идеалния случай стоката не трябва да стои в центъра за изпълнение повече от месец, защото в противен случай търговецът може да се окаже принуден да плаща високи такси за складиране. Въпреки това продавачите трябва активно да изпращат повече стока в своите центрове за изпълнение, за да са сигурни, че винаги има достатъчно продукти в наличност преди изпращането им.

Прочетете повече: Фулфилмънт България