Фотоволтаична централа – изграждане

Фотоволтаичната централа представлява слънчева електроцентрала, която използва слънчеви батерии и произвежда ток, който след това предава на кратки разстояния. Другото й име е фотоволтаичен парк, а слънчевите батерии се наричат фотоволтаични клетки. На територията на България вече има много изградени и още доста в процес на изграждане. Инвестицията, която трябва да се вложи първоначално е доста висока, но възвръщаемостта е сигурна и това предполага хората към използването на този сравнително нов вид технология.

Преди да се вземе решение за изграждането на фотоволтаична централа, има няколко неща които трябва да се знаят.

Това са нещата, които ще са нужни да се направят по време на процеса на построяване. Хубаво е още от начало собствениците да са наясно с предстоящата бюрокрация и бъдещите административни процедури.  Процесът е дълъг и сложен и всеки пропуснат детайл може да ви докара големи главоболия.

Първото условие е да се направи одит на терена, на който се планира да се инсталира фотоволтаична централа. Това включва визуална оценка и анализ на наколна и изложението. Измерва се нивото на слънчевата радиация, както и нивото на сянката. На база на получените стойности се определя една годишна база на придобивана енергия, както и възвръщаемост на вложената инвестиция. В Crane-bg.com  можете да разгледате фотоволтаични панели за домашна употреба. Ако има някакви варианти за подобрение на измерените стойности, то вариантите се обсъждат, заедно с технологиите, които ще са нужни за изпълнението им. Определят се прогнозни приходи и разходи за всяка година и се извършва оценка на риска на проекта.

Естествено за да се стигне до тази стъпка, земята трябва да е купена, придобита и да има право за строеж на нея. Важно е да се отбележи, че ако статута не земята е „земеделски“ то той трябва да бъде променен. След като това се направи, трябва да се изиска от общината така наречената „виза“. В електроразпределителното дружество, което оперира на съответната територия, се внася искане за проучване на условията за присъединяване. Това се прави защото фотоволтаичната централа ще бъде закачена към електроразпределителната мрежа. След като се оправят тези документи, следва сключване на предварителен договор с даденото електроразпределително предприятие.

Следващите задължителни стъпки са свързани с проектирането на централата и получаването на одобрение от общината за извършване на строителни дейности.

След като това е факт, вече може да се сключи краен договор с даденото ЕРП. Най-приятната крачка от целият процес е доставката и монтажа на фотоволтаичните панели. След като те са инсталирани от съответното ЕРП ще направят 72 часа тестване на системата. Някъде по това време трябва и да успеете да получите акт 16.

На територията на България, фирмите, които искат да произвеждат електроенергия чрез слънчеви панели могат да получат до 70% финансиране по мярка 312 и мярка 311. Но това може да се случи, само след като вече има налице подписан краен договор с електроразпределителното предприятие.

Фотоволтаичните централи произвеждат енергия, която има безброй преимущества.

Този вид централи, направени от слънчеви клетки, ни снабдяват с чиста и безшумна енергия. Няма никакъв отпадъчен материал и не вредят по никакъв начин на биологичните видове. Допълнително преимущество е че не хабят изчерпаем ресурс, който е трудно възобновим. Слънчевата енергия е практически неизчерпаема. Използването им не вреди и на здравето на хората, точно обратното намалява разходите, което като вторичен ефект означава, че подобрява препитанието им. Съответно поддръжката за соларните панели се изразява в минимални усилия, което е още едно намаляване на разходите. Бъдещите тенденции са за намаляване на влаганите първоначални ресурси, което означава, че този вид на добиване на енергия ще става все по-достъпен и по-достъпен. Единственият недостатък са лошите климатични условия, но те са преходен недостатък.