Орлин Алексиев

Екология чрез обществен транспорт, работата на СОПФ и Орлин Алексиев

Общественият транспорт е изключително важно звено в структурата на един град. Ето защо София разчита на финансиране от СОПФ и Орлин Алексиев, за да подобри условията за жителите и гостите на града.

Може ли общественият транспорт да служи на обществото за нещо друго освен за превозване на пътници? И отговорът на този въпрос е еднозначен – „да“. Всъщност общественият транспорт е добър начин за намаляване на задръстванията и подобряване на околната среда, ограничавайки, вредните за здравето емисии в градските райони, особено когато се използват алтернативни горива. Европейската комисия силно насърчава използването на публичния градски транспорт, като комбинация от възможности, които всеки живеещ или работещ в даден град човек може да използва.

Какво прави Столична община, за да подобри състоянието на транспортната система в града?

С Програмата за изграждане и реконструкция на транспортната инфраструктура в София Столична община цели подобряване на базовата транспортна инфраструктура в София и равномерно развитие на всички зони в Столична община. Тя  акцентира върху развитието на единна устойчива транспортно-комуникационна система, гарантираща удобно и високо ниво на мобилност, качествена градска среда и удовлетвореност на гражданите и бизнеса.

Цел на Столична община е да има интегриран подход в транспортния сектор, взаимосвързаност на отделните видове транспорт, които се конкурират и взаимодействат помежду си. В това число и координация с международните превози, т.е. гарантиран безпрепятствен достъп до националните и общоевропейски транспортни мрежи. Чрез подобряване на комуникационно-транспортната инфраструктура ще се постигне нов стандарт на градски условия и по-добра здравословна и екологична среда за живот.

Орлин Алексиев

За да осъществи тези свои цели Столична община финансира част от проектите и програмите със средства от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ). Това е агенция, създадена през 1994-а година, чиято функция е да усвоява и разпределя средствата, постъпили от приватизацията на общинско имущество. Фондът се управлява от Съвет за управлението, а негов председател е Орлин Алексиев – общински съветник за трети пореден мандат.

Така за подобряване и развитие на транспортната система и транспортната комуникация СОПФ инвестира общо 9,6 млн. лева От тях  9,2 млн. лева са насочени за ремонт на тротоарни настилки на 49 улици в централната част на града, по списък, одобрен от Столичния общински съвет. Контролът върху качеството на работите се осъществява от районните администрации. (Тези данни са дадени от председателя на СУ СОПФ Орлин Алексиев за новинарско издание).

Останалите средства от предвидения бюджет от Фонда, са вложени в обновяване на подвижния състав на столичния трамваен транспорт.