Кои са играчки Монтесори?

В днешно време почти няма човек, който поне веднъж не е чул за името Мария Монтесори или метода Монтесори. Но какъв е този метод и какви са материалите към него, не винаги е ясно. В следващите редове ще отговорим на въпроса кои са играчки Монтесори и ще разкажем малко повече и за самия метод.


Кои са материалите по метода?

Това са тези, които лично Мария Монтесори е одобрила. Те са произведени по различни материали и чертежи, които тя е измислила и съвпадат напълно с нуждите на съвременното образование за деца.

За никого не е тайна, че децата учат основно чрез играта. С нейна помощ децата усвояват важни житейски уроци. А как се случва играта – с играчки. Играчките по метода Монтесори могат да бъдат пъзели, карти, глобуси, цилиндри и други.

Важно е при този метод коригиращата същност на материалите. Например, когато част от пъзела не съвпада на даденото място, детето трябва да изяви желание да потърси къде е проблема и да повтори отново стъпките, през които е минало, за да го разреши.

С развитието си детето започва да осъзнава закономерности между материалите, които не са случайни. Може да ги определи като големина – малко или голямо, по цвят – светло или тъмно. Да разбере и понятия като обем, метър и дециметър.

Има и правила, които се следват по този метод – всеки материал трябва да бъде върнат от мястото, където е взет и да се използва по предназначение.

Какви са играчки Монтесори?

Сигурно вече се питате какви могат да бъдат тези играчки. Ние споменахме вече част от тяхната разновидност, но в тази част от статията ще поговорим по-подробно за тях. Най-често те са дървени, като идеята е децата да имат досег до естествени материали. Най-често те са разработени по серията „игри“, което именно ги прави по специални от останалите играчки.

Детските играчки Монтесори са разделени на различни групи, като всяка една от тях обслужва определена образователна потребност на детето: Математика, География, сетива, развитие на езика и лексиката.

Всяка една сфера има своите играчки. Математиката например се състои от такива, които помагат на детето по-лесно да усвои броенето, събирането, изваждането и умножението, както и да се запознае с основни мерни единици.

По география, например, това са карти и глобуси. С тяхна помощ детето научава различните държави, континенти и по-лесно можете да му обясните какво е езеро, море, река или океан.

Биологията също не е пропусната, като тук можете да видите различни макети на растения. С тях детето развива координацията между око и ръка, но също така и фината си моторика.

Практическите материали от своя страна насочват вниманието на детето към нещата от всекидневието – врати, огледала, закачалки и т.н. Има и пособия, които стимулират детето да учи за цветовете, но и различните знаци и символи.

Както виждате, играчките Монтесори могат да бъдат много полезни в образованието на детето ви, особено с образователния елемент. Детето не се усеща, че учи, докато играе. Накрая бихме казали, че то си изгражда една положителна представа за ученето, която е далеч от отегчителното схващане на задължение и нещо, което трябва да се направи.