жена смята

Може ли целта на кредита да повлияе на одобрението му?

Много банки предлагат на кандидатстващите за кредит различни програми за заеми – като започнем от кредитните карти, минем през стандартните потребителски кредити и стигнем до заемите, отпускани за покупка на кола.

Всички тези кредити биха могли да се разделят на две групи: такива, които се теглят с конкретна цел или такива, предназначени за текущи нужди.

Основните целевите заеми са ипотеките и кредите за автомобили. При тях кредитополучателят тегли пари специално за покупка на движимо или недвижимо имущество. Механизмът за получаване на подобен заем включва следните етапи:

Избор на кредитната програма

Ако, например, става дума за теглене на кредит за покупка на кола, трябва да се посочи наименованието и модела на автомобила, а също и евентуално още подробности, свързани с обслужването на кредита. Цялата тази информация фигурира в договора за заем. При покупка на недвижим имот пък се предоставя и експертна оценка.

Кандидатстване за заем

Клиентът описва целта на заема и след като вече е получил одобрение от банката за отпускане на кредит, тази цел не би могла да се променя.

Подписване на договор за кредит

Прехвърляне на средства към данните на продавача, който може да бъде както автокъща, така и частен собственик на автомобил, имот и така нататък.

В сравнение с обикновените потребителски кредити, целевите такива често се отпускат с по-нисък лихвен процент и за по-дълъг период от време. Някои банки предлагат заеми за строителство или ремонт срещу залог на имущество. Кредитополучателят получава заема, но той трябва да информира банката за това, как ги е използвал.

Това става, например, чрез предоставяне на фактури, касови бележки или договори за извършена работа. Едва след това кредитополучателят може да получи следващия транш по договора.

Трябва ли да се уточнява целта на кредита, когато човек кандидатства за потребителски кредити?

Този въпрос често вълнува хората, защото потребителските заеми са много актуални. Това са нецелеви кредити, затова обикновено е необходимо да предоставите само лична карта и още някои други документи. Много банки предлагат и бързи кредити, които могат да се изплатят дори и в деня на кандидатстването. В повечето случаи, обаче, ще е наложително да обявите причината, поради която теглите кредита – за ремонт, обучение, почивка, погасяване на заеми в други банки, организиране на събития или нещо друго. Банката няма да провери целта на заема, но информацията, която подавате е от съществено значение за одобряване на заявлението ви.