образователната система часове по информатика

Как е устроена образователната система в България?

Българската държава е една от онези държави, които имат изградена образователна система от векове. Днес образованието не е същото, каквото е било преди 2 века, но има определени традиции, които са се запазили. Ще започнем с това, че българското образование е централизирано, това означава, че Министерството на образованието отговаря за контрола, функционирането и финансирането на образователната система в цялата страна.

Как Министерството на образованието контролира образованието?

Всяка система има определени изисквания и стандарти, които трябва да следва, за да може да функционира безпроблемно. При образованието тези неща се задават от Министерството и имат абсолютно задължителен характер. Учениците се следят, дали влизат в рамките на изискванията за успех, а учителите и училищата, дали осигуряват всички предпоставки, това да стане възможно. Естествено, оставят се няколко процента, в които влизат проблемните деца, които не могат да бъдат контролирани от училищната система. Министерството на образованието проверява и одобрява всички учебни помагала и учебници, които се използват в училищата. Тоест изпълнява и функцията на филтър кое да достигне до учениците и кое не.

Министерството на образованието се занимава и с външното оценяване на учениците. По този начин следи резултатите от образователната структура. Общо взето всичко свързано с образованието се контролира от Министерството – учебните планове се изготвят от него, всички програми и методики също.

Това обаче не означава, че няма обратна връзка. Когато даден план не работи добре или дадена методика е остаряла, то връзката от училището към министерството е запазена и така се променят и подобряват механизмите.

образованието в България

Какви са целите за подобряване на образованието в България?

Едни от най-обсъжданите мерки засягат адекватността на образованието не само в София, където СОПФ влага сериозни средства нивото е по-високо , ами и в малките населени места. Обсъждат се редица методологии, които да подобрят образованието в посока по-добро задоволяване на нуждите на пазара на труда. Обсъждат се и как да се подобри мотивацията на учениците и тази на родителите, да изпращат децата си на училище. Много се шуми и по темата как да се мотивират учителите, да представят материала по-атрактивно, за да може да бъде по-лесно усвоен от учениците. Освен това, образованието изпитва сериозен недостиг на кадри.

Една от най-важните посоки на развитие обаче си остава връзката между училището и бизнеса. Към нея може да се добави и промяната на предметите, така че да задоволяват модерното ежедневие. Дори и сега има различни части от учебните материали, които са абсолютно неприложими към модерното общество. Има опити да се засили изучаването на английски език и информационни технологии, точно защото това са двете неща, които се изискват за едно пълноценно справяне с модерната действителност. Освен това, тези два предмета са най-търсените от бизнес средите. Заради това, повечето училища опитват да въведат засиленото им обучаване, но се сблъскват с дефицита на преподаватели. Това от своя страна е задача на Министерството на образованието, не да търси специалисти, а да направи сектора толкова привлекателен, че специалистите да предпочитат да останат в страната, отколкото да излязат навън или да се пренасочат към друг бранш с по-високо заплащане. Като цяло, Министерството на образованието има нелесната задача, да отговаря за почти всичко свързано с образованието в страната.