Летният лагер, който обучава

Летният лагер, който обучава

От поколения децата прекарват лятото си на лагери, опитвайки нови неща, обучавайки се в нови умения като плуване, туризъм и различни други спортове. Но това, което много семейства може да не осъзнават, е, че лагерът предоставя на децата различни възможности за развитие на важни житейски умения, които са трудни за постигане в друга среда. По-долу са само няколко от многото предимства, които вашите деца ще получат от времето си, прекарано на летния лагер. 

А на нашият сайт Luckykids.bg ще намирите това, което търсите за чудесното прекарване на лятото на вашето дете. Вие също ще останете доволни от добрите разкази, които то ще донесе вкъщи.

  1.  Лагерниците придобиват жизнени умения, необходими за превръщането им в успешни възрастни.

На летен лагер децата придобиват ценни житейски умения. Всъщност една организация, наречена „Партньорство за умения за 21 век“ (включваща група от фирми, ръководители на образованието и политици) е установила, че има голяма пропаст между знанията, които учениците учат в училище, и уменията, необходими за успех в 21-ви век. След задълбочени проучвания, организацията установила, че някои от необходимитe качества за превръщане в успешни възрастни са комуникация, колаборация или взаимопомощ, творчество, лидерство, социализация и решаване на проблеми. В лагерната среда се насърчава развитието на всички тези качества.

Лагерниците винаги общуват помежду си, учат се да работят заедно в екип и като част от лагерната общност. Те също така могат да бъдат лидери в лагера, независимо дали е чрез водене на по-млад лагерник или управление на отбор от лагерната олимпиада. Лагеристите се научават да се ориентират сами и да решават проблеми сами. Те също участват в много творчески проекти.

  1.  Лагерът възпитава детето цялостно.

Има повече за учене, отколкото изпити и постигане на добри оценки. Лагерът предлага една от най-мощните учебни среди и може да бъде място, където се провежда социалното образование на детето. Тя предоставя на децата възможност да изпробват нови занимания. Когато децата успеят в тези дейности, те изграждат самочувствие, социални умения и умения за решаване на проблеми, като част от подпомагащата общност и участие в различни дейности. Децата тук се развиват всеки ден.

Лагерът позволява на децата да стоят далеко от електронните устройства.

Днешните деца прекарват повече от 7,5 часа на ден, ангажирани с технологии, което често заема мястото на жизненоважни практически дейности и възможности за социализация. По-голямата част от летните лагери забраняват повечето технологии, включително и непрекъснато гледане на телевизия. Особено нежелани са смартфони, таблети и персонални компютри. Почивката от технологиите през лятото позволява на децата да общуват лице в лице.

В лагера има достатъчно време за игра, което помага на децата в социалното и емоционално им развитие.

Балансирането на графиците на училищата, домашните и извънкласните дейности не оставя много място за игра. Установено е, че безплатната и неструктурирана игра е здравословна и съществена, за да се помогне на децата да достигнат важни социални, емоционални и когнитивни етапи на развитие. Това помага на децата да управляват и стреса. Традиционните летни лагери дават на децата много време за игра, което води до здравословно емоционално и социално развитие.

Децата могат да се преоткрият на лагер.

Учениците често посещават училище година след година с едни и същи връстници, което често води до етикетиране (даване да прякори) с определено възприятие. Детето може да стане известно като зубрач, тихо и т.н., докато всъщност може да бъде бурно в друга обстановка. 

Децата, които ходят на лагери, срещат цяла друга група хора от различни среди. Често детето ще избухне от предполагаемата си категоризация, ако му се даде възможност. Децата могат да се преоткрият на лагер и да бъдат тези, които наистина искат да бъдат – това, което им помага да изградят увереност и добро самочувствие.

  1. Лагерът насърчава независимостта.

Когато децата отиват на лагер, на тях им се предоставя възможност да станат по-независими. Дали са там за един ден или за цялото лято, разделянето от родителите означава, че лагерът трябва да те научи да разчиташ на себе си, както и на приятели и връстници. Отделянето от родителите дава възможност на детето да мисли самостоятелно, което също изгражда самочувствие.